Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Urumçydaky bidüzgünçilikere gatnaşanlara ölüm jezasy beriler”


Urumçynyň kommunist partiýasynyň lideri Li Ži, bidüzgünçiliklerde dahyly bolanlaryň ölüm jezasyna höküm ediljekdigi barada duýduryş berdi.

Şeýle hem ol, şäherde asudalygyň höküm sürýändigini we howpsuzlyk güýçleriniň ýagdaýa kontrollyk edýändigini sözüne goşdy. Li Ži, tussag edilenleriň aglabasynyň studentlerdigini hem mälim etdi.

Türkiýäniň Daşary işler ministri Ahmed Dawudogly, Sinjandaky wakalar bilen bagly sabyrly bolmaga Hytaý häkimiýetlerine çagyryş etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG