Sepleriň elýeterliligi

1995-nji ýylyň Srebrenise wakalaryna 14 ýyl dolýar


Şu gün, 1995-nji ýylda Srebrenisedäki musulmanlaryň köpçülikleýin gyrylmagynyň 14-nji ýyl dönümi bellenilýär. Şol wakada Srebrenisede ýaşan erkek göbekli 8 müň musulman ýerli serbler tarapyndan atylyp öldürilipdi. Olaryň arasynda kämillige ýetmedik oglanlar hem bardy.

Horwatiýanyň hem-de Çernogorýanyň parlamentleri 11-nji iýuly Srebrenisedäky genosidiň pidalaryna bagyşlap matam güni diýip yglan etmek baradaky rezolusiýany kabul etdiler.

Bosniýa bilen Serbiýa bolsa bu güni entek resmi taýdan yglan etmediler.

XS
SM
MD
LG