Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaý pitnesinde ýaralananlaryň sany 1680-e ýetdi


Hytaýyň döwlet metbugaty Sinjaň welaýatynyň häkimietleriniň geçen hepde uýgurlaryň ýaşaýan erinde bolan pitnede ýaraly bolanlaryň sanyny 1680-e ýetirendigini aýtdy.

Sinjaň Uýgur awtonom regionynyň hökümeti tarapyndan çap edilen täze san ýaralylaryň ozal 600-den gowragynyň kem habar berlendigini görkezýär.

Hytaýda soňky onýyllyklarda etniki esasda turan iň erbet çaknyşyklar, dowlet metbugatynda aýdylmagyna görä, 184 adamyň başyna etdi, ölenleriň 137-si etniki hanlardan, 46-sy bolsa uýgur diýilýär.

Uýgurlar özlerinden öleniň has kändigini aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG