Sepleriň elýeterliligi

Yrakly aklawçy türme şertleriniň agyrdygyny öňe sürdi


Yrakly sünni aklawçy Salim Abdullah, ABŞ-niň gözegçilignde duran türmelerde, hatta Abu-Garyp türmesinden hem agyr şertleriň höküm sürýändigini öňe sürdi.

Ol kärdeşleri bilen golaýda türmelerden boşadylan ozalky bendileriň duşuşyp, şol esasda maglumat taýýarlanandygyny aýdýar.

Bendiler özleriniň urlup ýenjilendigini we mejbury boýun aldyrmalara duçar edilendigini aklawçylara gürrüň beripdirler.
XS
SM
MD
LG