Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Inguşystanyň polisýa başlygyna ýaragly hüjüm edildi


Inguşystanyň polisiýasynyň habar bermegine görä, ýaragly adamlar polisiýanyň başlygy Timor Ekažaýewiň öýüne hüjüm edip, onuň aýal doganyny öldürip, özine we ýene bir maşgala agzasyny ýaralapdyrlar.
XS
SM
MD
LG