Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gürjüstanyň prezidenti Saakaşwili saýlaw reformalaryny teklip etdi


Gürjüstanyň prezidenti Saakaşwili saýlaw reformalaryny teklip etdi. Ol öz garşydaşlaryna häkimiýetiň köp elýeterli bolmagyny teklip edýändigini aýtdy.

Saakaşwili şeyle teklibi özüniň liderligine garşylyk bildirilmeginden birnäçe aý soň etdi. Öňki ýaranlary hem goşulan oppozisiýa häzir Saakaşwiliniň wezipesinden çekilmegini talap edýär.

Saakaşwili Tbilisiň häkimini göni saýlamagy teklip etdi. Täze özgerişler oppozisiýanyň jemgyýetçilik telewideniýesinden köp peýdalanmagyna ýol berer. Bular Amerikanyň wise-prezidenti Baýdeniň saparyna az wagt galanda yglan edildi.
XS
SM
MD
LG