Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nigeriýa çaknyşygynda onlarça adam öldi


Demirgazyk Nigeriýada howpsuzlyk güýçleri bilen radikal yslamçy toparyň arasynda bolan çaknyşykda 40 çemesi adam öldi.

Polisiýa onlarça jeňçiniň Bauçi şäherindäki polisiýa stansiýasyna hüjüm edendigini, emma olara gaýtargy berlendigini aýtdy. Olar Boko Haram toparyndan 150-den gowrak jeňçiniň tussag edilendigini aýdýarlar.

Bu topar bütin Nigeriýada şerigat kanunyny girizmek ugrunda göreşýär.
XS
SM
MD
LG