Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝB Gürjüstanda gözegçilik missiýasyny uzaldýar


Ýewropa Birleşigi ýurtlary Gürjüstandaky gözegçilik missiýalaryny ýene bir ýyl uzaltmak barada ylalaşyga geldiler.

ÝB 2008-nji ýylyň awgustynda Orsýet bilen Gürjüstanyň arasynda bolan gysga wagtlyk uruşdan soň Gürjüstana 246 gözegçi iberipdi. ÝB-niň Daşary işler ministrleri Orsýet bilen Gürjüstany ýene bir gezek “ähli harby güýçlerini” uruşdan öňki ýerlerine gaýtaryp eltmäge çagyrdylar.
XS
SM
MD
LG