Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Beýik Britaniýanyň wekili Aşgabada bardy


Düýn Beýik Britaniýanyň halkara söwda-senagat we inwestisiýa meselesi boýunça ýörite wekili şazada Andrýu-Gersog Ýorkskiý Türkmenistana saparynyň barşynda Aşgabatda prezident Berdimuhammedow bilen duşuşdy.

Bu duşuşykda Beýik Britaniýanyň ýörite wekili Türkmenistanyň öz energiýa resurslaryny diwersifikasiýa edip, dünýä bazaryna çykarmak ugrundaky inisiatiwasyny goldaýandygyny aýtdy. Şeýle hem duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Beýik Britaniýnyň gatnaşyklaryny ösdümekligiň perspektiwalaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Bu gürrüňdeşlikde söwda, inwestisiýa we ýangyç-energetika pudagyndaky hyzmatdaşlyklar bilen bagly meseleler aýratyn üns merkezinde boldy.

Beýik Britaniýanyň halkara söwda-senagat we inwestisiýa meselesi boýunça ýörite wekili şazada Andrýu-Gersog Ýorkskiý düýn Türkmenistanyň ministrler kabinetinde we Daşary işler ministrliginde-de ençeme möhüm duşuşyklar geçirdi – diýip, Türkmen Döwlet Habarlar gullugy öz maglumatynda ýazýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG