Sepleriň elýeterliligi

Bagdatdaky partlamada azyndan 27 adam öldi


Yragyň polisiýasynyň habaryna görä, Anna güni paýtagt Bagdatda maşynda ýerleşdirlen bomba partlanda azyndan 27 adam ölüp, 10-larçasy ýaralandy.

Bu partlama şaýylaryň metjidinede boldy. Iýun aýynda azyndan 300 yrakly heläk boldy.

XS
SM
MD
LG