Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran Saud Arabystana gitmegi gadagan edýär


Düýn Eýranyň hökümeti musulmanlaryň Remezan aýynda ýurduň zyýaratçylaryna Saud Arabystana zyýarata gitmekligi gadagan ediji karar çykardy. Ýurduň häkimiýetleri munuň sebäbini häzirki wagt global derejede ýaýraýan doňuz dümewiniň howpy bilen düşündirýärler.

Musulmanlaryň Remezan agyz bekleýişligi şu awgustyň 22-sine başlanyp, 19-njy sentýabra çenli dowam eder.
XS
SM
MD
LG