Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aziýada 50 million aýala WIÇ infeksiýasy ýokuşyp biler


BMG-nyň täze hasabaty Aziýada 50 million aýala WIÇ infeksiýasynyň ýokuşmak ähtimallygynyň bardygyny aýdýar. Ol aýallara bu kesel öz ärlerinden ýa-da uzak wagtlyk gatnaşykdan ýokaşar öýdülýär.

Täze hasabat BMG-nyň wiç hem SPID boýunça bilelikdäki programmasy tarapyndan taýýarlanypdyr.

Infeksiýa derejesiniň her ýurtda bir hilidigine garamazdan, bu keseliň ýokuşmagynyň sebäbi bir: goragsyz tölegli jynsy gatnaşyk, neşekeşleriň hapa iňňeleri bilelikde ulanmagy, erkekleriň erkekler bilen goragsyz jynsy gatnaşyk etmegi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG