Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ysraýyl esgeri müsürli polisi tüpeňledi


Ysraýyl harbylary öz esgerleriniň ýalňyşlyk bilen iki ýurduň araçäginde müsürli polisi ýaralandygyny aýdýar.

Sözçiniň aýtmagyna görä, port şäheri bolan Eliatyň golaýynda garawulçylyk çekýän ysraýyl esgerleri özlerine şübheli görnen ýaragly adama habar gatypdyrlar. Ol adam olara ýaragyny görkezipdir we esgerler ony tüpeňläpdirler. Müsür resmileri egninden ok degen polis ofiseriniň hassahana ýerleşdirilendigini aýtdylar.
XS
SM
MD
LG