Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Halkara Suw Edarasynyň Aziýa duýduryşy


Ilat sany günsaýyn ösýän we azyk serişderleri barha azalýan Aziýa döwletleri, suwy bu pudaga köp sarp etmeli diýip, alymlar gyssagly çagyryş edýärler.

Halkara Suw Müdiriýeti Institutynyň Baş direktory Kolin Çarter, 2050-nji ýylda Aziýa kontinentinde azyga we suwa zerurlygyň iki esse artjagyny aýtdy. Bu problemanyň Azyýa goňşy döwletlerde-de ýaýrap biljegini Çarter sözüne goşdy.

BMG bilen bilelikde bu institut suw barada taýýarlan raportyny neşir etdi.

Şu gün Stokholmda «Dünýä Suw Hepdesi konferensiýasy» öz işine başlaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG