Sepleriň elýeterliligi

Jeksonyň ölümi anyklaşdyrylýar


Gowuşýan habarlara görä, dünýä belli pop aýdymçysy Maýkl Jeksonyň ölümi agyryny aýyrýan güýçli dermanyň agdyk kabul edilmesi bilen bagly.

Yglan edilen sud derňewiniň maglumatlaryna salgylanyp, ýerli habar serişdeleriniň ýazmagyna görä, Jeksonyň ganyndan ölüm derejesinde dermanlar tapylypdyr.

Onuň hususy lukmany bilen bagly polisiýa derňew işlerini dowam etdirýär.

Jekson 25-nji iýunda aradan çykypdy.
XS
SM
MD
LG