Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystandaky partlamada heläkçilik uly boldy


Owganystanyň Gandagar şäherinde güýçli partlamada, sonky maglumatlara görä, bärsinden 40 adam heläk bolup, 60 gowragy ýaralanypdyr.

Häkimiýetler pidalaryň sanynyň artmagyndan howatyrlanýarlar, çünki weýran bolan jaý köp.

Partlama ýapon gurluşyk kompaniýasynyň golaýynda bolupdyr, ondaky işgärleriň köpüsi päkistanlylar hem owganlar. Şol etrapda myhmanhanalar we hökümete degişli däl guramalaryň edaralary ýerleşýär.
XS
SM
MD
LG