Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda täze kanunlar güýje girdi


Türkmenistanda şu ýylyň 15-nji awgustynda kabul edilen “Bilim hakyndaky” we “Ylmy işgäriň statusy hakyndaky” kanunlar güýje girdi-diýip, “Türkmenistan ru” internet gazeti ýazýar.

Kanunda täzeliklerem bar. Ol ýurtda hususy okuw jalaryny, şeýle-de daşary ýurt okuw jaýlaryny açmaga rugsat berýär.

Okuw jaýlarynda gündizki okuw bilen bir hatarda agşamky we gaýybana okuwlaram girizilýär.

25-nji awgustda geçiren hökümet maslahatynda G.Berdimuhamedow kabul edilen kanunlaryň giň propagandasyny, habar serişdelerinde düşündirilişini ýola goýmaga çagyrypdyr.
XS
SM
MD
LG