Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen Helsinki Fondy adam hukuklary meselesine ünsi çekdi


Türkmen Helsinki Fondy we Bolgariýa Helsinki komiteti, Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedowyň Bolgariýa respublikasyna edýän saparyny göz öňünde tutup, ýurtdaky ynsan hukuklary barada öz aladalaryny beýan etdiler.

Olaryň ýaýradan hatynda Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine başlaly bäri 2 ýyldan hem gowrak wagt geçen bolsa-da, respressiw yzarlanmalaryň, adam hukuklarynyň kemsidilmeleriniň, prezident Nyýazow döwründäki ýaly dowam edýänligine üns berilmegine, türkmen hökümetine çagyryş etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG