Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Daşkentde garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda atyşyk boldy


Daşkentde hepde aýagynda bolan atyşykda azyndan iki adam öldi.

Azatlyk radiosynyň Özbek gullugy bu atyşygyň şenbe güni, Daşkendiň köne şäherinde bolandygyny aýdýar.

Atyşyk polisiýa bir jaýyň daşyny gabandan soň başlanypdyr, ol erde ýaragly adamlar gizlenýän eken. Ýaşaýjylar atyşykda dört polisiýa işgäriniň ýaralanandygyny aýdýarlar.

Bu hadysa barada resmi maglumat berilmedi. Özbegistan 1-nji sentýabrda garaşsyzlyk baýramyny belleýär.
XS
SM
MD
LG