Sepleriň elýeterliligi

Beslan mekdebindäki betbagtçylygyň 5 ýyllygy bellendi


Orsýetiň iň erbet terror hüjüminiň pidalarynyň garyndaşlary we aman galanlar Beslanda bolan betbagtçylygyň 5 ýyllygyny bellediler.

Bäş ýyl mundan öň, 32 sany çeçen jeňçisi ir sagat 9.15 Beslandaky 1-nji mekdebe zabt edip, 1000-den gowrak adamy zamun alypdy.

Ýatlama güni ir sagat 9.15-de mekdep jaňynyň kakylmagyndan başlandy. Şonda üç güne çeken zamun alyşdan soň, rus goşunlarynyň başarnyksyz halas ediş synanyşygy sebäpli 334 adam heläk bolupdy. Ölenleriň ýaryndan gowragy çagady.
XS
SM
MD
LG