Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Beslan mekdebindäki betbagtçylygyň 5 ýyllygy bellendi


Orsýetiň iň erbet terror hüjüminiň pidalarynyň garyndaşlary we aman galanlar Beslanda bolan betbagtçylygyň 5 ýyllygyny bellediler.

Bäş ýyl mundan öň, 32 sany çeçen jeňçisi ir sagat 9.15 Beslandaky 1-nji mekdebe zabt edip, 1000-den gowrak adamy zamun alypdy.

Ýatlama güni ir sagat 9.15-de mekdep jaňynyň kakylmagyndan başlandy. Şonda üç güne çeken zamun alyşdan soň, rus goşunlarynyň başarnyksyz halas ediş synanyşygy sebäpli 334 adam heläk bolupdy. Ölenleriň ýaryndan gowragy çagady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG