Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Moldowanyň Woronini işden çekilýär


Moldowanyň prezidenti Wladimir Woronin sekiz ýyl häkimiýet başynda bolandan soň işden çekilýändigini yglan etdi.

Woronin öz partiýasynyň internet saýdynda ýerleşdirilen beýanatda “men ýurdumyz we partiýamyz üçin krizis mahalynda bu düşnüksiz hem şübheli wezipede iş başyndaky prezident bolup galmagy planlaşdyrmaýaryn” diýdi.

Woroniniň işden çekilmegi iýulda bolan parlament saýlawynda Günbatara tarapdar partiýalaryň ýeňiş gazanmagynyň yzýanyna gabat gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG