Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hökümet resmisi owgan syýasaty sebäpli işden çekilýär


Britaniýanyň Goranmak ministriniň kömekçisi hökümetiň owgan urşuny alyp barşyndan nägile bolup işden çekildi.

Britan goşunynyň öňki maýory we Goranmak sekretary Bob Aýnsworsuň kömekçisi Erik Joýse premýer ministr Gordon Browna açyk hat ýazyp işden çekildi we ony saýlawçylara Britaniýanyň Owganystandan goşunyny çykarjagyny aýtmaga çagyrdy.

Şeýle-de Joýs, köpüsiniň gaty az iş edendigini aýdyp, Britaniýanyň NATO ýaranlaryny tankyt etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG