Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda 1284 tussagyň günäsi geçildi


Şu gün «Türkmenistan Altyn asyr» internet saýty Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň mukaddes Gadyr gijesininň hatyrasyna tussaglaryň gunäsini geçmek barada ýörite permana gol çekendigini habar berdi.

Türkmenistanyň resmi saýtynyň maglumatynda, bu permanyň esasynda 1284 tussagyň günäsiniň geçilip, azatlyga goýberlendigi habar berilýär.

Ynsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistanda yglan edilýän günä geçişliklerde 2002-nji ýylyň noýabr wakasy bilen baglanyşykly köpçülikleýin tussag edilen adamlaryň, şeýle hem syýasy tussaglar diýlip hasaplanylýan adamlaryň günäsi geçilýänleriň sanawyna goşulmaýandygyny belläp, bu ýagdaýy tankytlap gelýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG