Sepleriň elýeterliligi

Ukrainanyň Milli bankynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden çekildi


Şu gün Ukrainanyň Milli bankynyň başlygynyň orunbasary Oleksandr Sawçenko bu bankyň ýolbaşçylaryny käbir syýasy toparlaryň bähbidi üçin iş alyp barmakda aýyplap, wezipesinden çekilýändigini yglan etdi.

Bu waka bilen baglanyşykly Kiýewde geçirilen metbugat konferensiýasynda eden çykyşynda jenap Sawçenko Ukrainanyň milli bankynyň ýurtda garaşsyz iş alyp baryp bilmeýändigini we prezident Ýuşenko tarapdar toparlaryň bankyň işine goşulyşýandyklaryny hem-de banky syýasy we biznes maksatlary üçin ulanýandyklaryny aýtdy.
XS
SM
MD
LG