Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenbaşy şäherinde halkara awto-ralli ýaryşy tamamlandy


Düýn Türkmenistanyň Türkmenbaşy şäherinde halkara awto-ralli ýaryşy tamamlandy.

Orsýetiň Tatarystan respublikasynyň paýtagty Kazanda 5-nji sentýabrda bäsleşige başlan awtomobil sürüjiler 8 günüň dowamynda 4000 kilometr töweregi ýol geçip, öz bäsleşiklerini Türkmenbaşy şäherinde tamamladylar. Awto-ralli ýaryşyna gatnaşyjylary garşy alyş dabarasyna gatnaşmak üçin düýn ol ýere Türkmenistanyn, Orsýetiň we Gazagystanyň hem prezidentleri bardylar.

Ýolsuz-ýodasyz sähralyklar we çöllükler boýunça ilkinji gezek Orsýetin, Gazagystanyň we Türkmenistanyň territoriýalarynda geçirilen bu halkara awto-ralli ýaryşyna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Fransiýadan, Italiýadan, Ispaniýadan, Portugaliýadan, Kuweýtden, Braziliýadan, Bel'giýadan, Çiliden, Beýik Britaniýadan we ençeme beýleki ýurtlardan onlarça professional maşyn sürüji sportsmenler gatnaşdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG