Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýranda öňki prezident Hatamä hüjüm edildi


Aýdylmagyna görä, berk liniýaly eýranlylar şu gün Tähranda geçirilen ýörişde önki prezident Muhammet Hatamä fiziki hüjüm etdiler.

Hatami hüjümçiler itip ýykjak bolandan soň ýörişden çykmaga mejbur bolupdyr.

Hatami iýunda bolan saýlaw krizisi mahalynda oppozisiýanyň tarapyny tutupdy.

IRNA habarlar gullugy ýeňilen prezidentlige kandidatlar Mir Hosseýin Musawi bilen Mehdi Karrobiniň hem ýörişi terk etmäge mejbur bolandygyny ýazýar. Olara «gaharly adamlar» hüjüm edipdir.
XS
SM
MD
LG