Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyzystanda elektrik togy tygşytlanar


Şu gün Gyrgyzstanyň hökumeti geljek gyşa zerur taýýarlyk görmek üçin, oktýabr aýynyň başyndan başlap ýurtda elektrik togunyň tygşytlanylyp başlanjakdygyny mälim etdi.

Hususan-da, bu barada Gyrgyzstanyň Energetika ministri Ilýas Dawydow öz eden çykyşynda geljek aýyň başyndan başlap gije sagat 12:00 bilen daňdan sagat 5:00 aralygynda tutuş ýurt boýunça ilatly punktlarda elektrik togunyň öçüriljekdigini aýtdy.

Käbir tankytçylar Gyrgyzstanda elektrik togunyň ýetmezçiligine esasan ýurtdaky korrupsiýanyň sebäp bolýandygyny öňe sürýärler.
XS
SM
MD
LG