Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy gymmatly kitaplara hossar çykýar


ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynda şu gün Türkmenistanyň Milli kitaphanasyna seýrek hem gymmatly kitaplary gorap saklamak we dikeltmek üçin berilýän maliýe kömeginiň gowşurylyş dabarasy boldy.

Amerikan ilçihanasynyň Milli kitaphana berýän maliýe serişdesi 50 müňe golaý seýrek kitaby we 18-19-njy asyrlara degişli gymmat kitaplary gorap saklamaga hem dikeltmäge kömek eder.
XS
SM
MD
LG