Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabada Orsýetiň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory bardy


Öten agşam Türkmenistanyň paýtagty Aşgabada Orsýetiň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Walentina Matwiýenkonyň ýolbaşçylygynda ýörite delegasiýa sapara bardy.

Şu gün Orsýetiň «Itar-Tass» habar agentligi Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedowyň Sankt-Peterburgyň gubernatory Walintina Matwienko «Garaşsyz Türkmenistana bolan ýokary söýgüsi üçin» diýen ordeni gowşurandygyny habar berdi.

«Itar-Tass» bu sylagyň oňa türkmen-rus gatnaşyklaryny ösdürmeklige goşan goşandy üçin berlendigini habar berýär.

Maglumata görä, Sankt-Peterburg şäheriniň köpsanly iri kärhanalarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny öz içine alýan bu delegasiýanyň wekilleri Türkmenistanyň hökümetinde, käbir ministrliklerinde we edaralarynda özara gepleşikler geçirerler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG