Sepleriň elýeterliligi

Eýranda saklanan amerikalylar şweýsar diplomatlar bilen duşuşar


Şu ýylyň iýun aýynyň ahyrynda saklanan üç amerikaly bilen Tähranda şweýsar diplomatlarynyň duşuşmagyna Eýran häkimiýetleri rugsat berdi.

Şweýsariýa Eýranda ABŞ-nyň bähbitlerine wekilçilik edýär.

Waşingtonyň Tähran bilen formal diplomatik gatnaşyklary ýok.

Synçylar dünýäniň 6 döwletiniň hem Eýranyň wekilleriniň duşuşygyna iki gün galanda, eýran häkimiýetleriniň şeýle ädim ädendigini belleýärler.
XS
SM
MD
LG