Sepleriň elýeterliligi

Litwada sudýa öldürildi


Baltika döwletiniň ikinji şäheri bolan Kaunasyň bir köçesinde sudýa atylyp öldürildi.

Polisiýa Jonas Furmanawisiusyň kellesinden bir, göwresinden üç ok atylandygyny aýdýar.

Sudýa işe barýarka başga bir maşyn onuň öňüni gabsapdyr we ol maşyndan çykandan soň tüpeňlenip öldürilipdir.
XS
SM
MD
LG