Sepleriň elýeterliligi

Moskwada Gülälek Annasahatowanyň “Ýupek Ýoly” atly kolleksiýasy görkeziler


Moskwanyň “Gostinnyý dwor” diýen ýerinde şu gün başlanýan Wolwonyň moda hepdeliginde türkmenistanly egin-eşik dizaýneri Gülälek Annasahatowanyň “Ýupek Ýoly” atly kolleksiýasy görkeziler diýlip, habar berilýar.

Onuň özboluşly çemeleşmesi netijesinde türkmeniň medeniýetiniň baý däpleri, milli eşigiň görnetin aýratynlyklary, häzirki zaman dizaýnerçilik çözgutleri bilen inçeden utgaşýar diýlip, bu barada rus metbugatynda ýaýradylan maglumatlarda aýdylýar.
XS
SM
MD
LG