Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

NATO agzasy ýurtlaryň goranmak ministrleri duşuşýarlar


NATO-nyň 28 agza ýurdynyň Goranmak ministrleri şu gun owgan meselesine bagyşlanyp geçirilýan 2 günlük resmi däl duşuşyga gatnaşmak üçin, Bratislawa ýygnaşdylar.

Owganystan bilen bagly geňeşiljek beýleki meseleler bilen bir hatarda, Owganystanda 7-nji noýabyrda geçirilmeli prezidentlik saýlawlaryň 2-nji tapgyrynda howpsyzlygy üpçin etmek meselesine has köp üns berler diýlip garaşylýar.

Şeýle hem bu duşuşykda Owganystana has köp goşun iberip-ibermezlik meselesine hem garaljakdygy çaklanýar.
XS
SM
MD
LG