Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Latwiýa meteorit gaçdy


Latwiýanyň Mazsalas şäheriniň golaýyna meteorit gaçypdyr. Hiç kim ejir çekmändir.

Daşyň gaçmagy bilen emele gelen çukuryň çuňlugy 5 metr, giňligi 20 metr töweregi.

Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä, asmandan gelen daş ýanyp ýere gaçypdyr.

Halas ediş gulluklary radiasiýanyň derejesini barlaýarlar.


Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG