Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanly kommunistleriň lideri orden bilen sylaglandy


«Interfaks» habar agentligi ýakynda Orsýetiň Kommunistik partiýasynyň Moskwada geçiren 24-nji gurultaýynda türkmenistanly kommunistleriň lideri Serdar Rahymowy «partiýa edermenligi» üçin diýen orden bilen sylaglamak barada karar kabul edilendigini habar berdi.

Maglumata görä, Orsýetiň Kommunistik partiýasynyň gurultaýy Türkmenstanda 25 ýyl türme tussaglygyna höküm edilen Serdar Rahymowa garşy «syýasy terror çäreleriniň ulanylmagynyň bes edilmegine hem-de türkmenistandaky syýasy tussaglaryň azatlyga goýberilmegine» çagyryş edip, ýörite rezolýusiýa kabul edipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG