Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Obama ýigrenç esasynda edilen jenaýat boýunça kanuna gol çekdi


ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama ýigrenç esasynda edilen jenaýat baradaky düşünjäni giňeltmek baradaky kanuna gol çekdi.

Indi seksual, jyns oreantasiýasy, ukypsyzlyk ýaly äheňler bilen edilen hüjümler şol düşünjä girer.

Şeýle kanunyň kabul edilmegi zorlukdan goramaga ýykgyn etmek bilen bagly-diýip, Obama aýtdy.

Kongressde ençeme ýyllap ýatan bu kanun proýektini kanun çykaryjylar oktýabr aýynyň başynda makullapdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG