Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Andreý Zatokanyň tussag edilmegine protest bildirildi


Türkmenstanly tebigaty goraýjy aktiwist Andreý Zatokanyň Türkmenistanda tussag edilmegine protest bildirip, düýn graždan jemgyetiniň aktiwistleriniň bir topary nobatdaky gezek Orsýetiň paýtagty Moskwada ýörite piket geçirdi.

Bu piket Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň öňünde geçirildi. Şeýle piket çäresi 27-nji oktýabrda-da hut şol ýerde geçirilipdi. Piketiň gurnalan ýerinden reportaž taýýarlan biziň Moskwadaky habarçymyz Gözel bu çärä Orsýetdäki hökümete degişli bolmadyk jemgyetçilik guramalaryň we ekologik toparlaryň agzalarynyň gatnaşandyklaryny habar berdi.

Bu wakalaryň fonunda bolsa, düýn Türkmenistanyň sudunyň Andreý Zatokany 5 ýyl türme tussaglygyna höküm edendigi barada maglumat alyndy.

Şu gün düýbi Nýu-Ýorkda ýerleşýän ynsan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watç guramasy Andreý Zatokanyň türme tussaglygyna höküm edilmegini ýazgaryp, ýörite beýanat ýaýratdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG