Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Abdylla saýlawdan çekilenden soň Karzaý ikinji möhlete galýar


Bäsdeşi Abdylla Abdylla saýlawdan çekilenden soň Owganystanyň prezidenti Hamit Karzaý ikinji bäş ýyl möhlete hem prezident bolur galýar.

Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obamanyň adminstrasiýasynyň resmileri Birleşen Ştatlaryň Karzaý bilen işleşmäge taýýardygyny, onuň indi ikinji möhlete galmagynyň anyk bolup görünýändigini aýtdylar.

Owganystanyň ozalky daşary işler ministri Abdylla Abdylla ýekşenbe güni irden özüniň saýlawdan çekilýändigini, sebäbi saýlawyň adalatly geçmegi üçin öňe süren talaplarynyň, şol sanda Owganystanyň baş saýlaw resmisiniň işden aýrylmagy baradaky talabynyň kabul edilmändigini aýtdy.

Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň hökümet resmileri indi 7-nji noýabra bellenen saýlaw owgan häkimiýetlerine bagly diýdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG