Sepleriň elýeterliligi

ABŞ Ysraýylyň oba gurmak işini hemişelik togtatmagyny isleýär


Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretary Hillari Klinton Birleşen Ştatlar Ysraýylyň Günbatar kenarda guran obalarynyň kanunylygyny ykrar edenok we olaryň gurluşygynyň hemişelik togtadylmagyny isleýär diýdi.

Klinton Kairde Müsüriň prezidenti Hüsni Mübärek bilen gepleşiklerden soň çykyp gürläp, Orta gündogar parahatçylyk gepleşikleri dawaly şäher bolan Erusalim baradaky diskussiýalary hem öz içine almaly diýdi.
XS
SM
MD
LG