Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kerzeýiň inagurasiýasyna žurnalistler goýberilmez


Düýn Owganystanyň häkimiýetleri prezidentlik wezipesine gaýtadan saýlanan Hamyt Kerzeýiň inagurasiýa dabarasyna žurnalistlerden hiç biriniň goýberilmejekdigini mälim etdiler.

Munuň sebäbini prezidentiň metbugat sekretary Siamak Herawi dabaranyň geçirilýän ýeri bolan prezident köşgüne köp adamyň ýerleşmeýändigi hem-de howpsuzlyk ýagdaýyndan alada edilýändigi bilen düşündirdi. Inagurasiýa dabarasy şu hepdäniň penşenbe güni geçiriler.
XS
SM
MD
LG