Sepleriň elýeterliligi

Obama Owganystan meselesi bilen baglanşykly ýörite maslahat geçirdi


ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama Owganystan meselesi bilen baglanşykly ýörite maslahat geçirdi. Bu maslahata ABŞ-nyň wise-prezident Jo Baýdeniň, Döwlet sekretary Hillari Klintonyň hem ýurduň goranmak ministri Robert Geýtsyň gatnaşandygy habar berilýär.

Maslahatan soň onda näme netijä gelnendigi hakda maglumat berilmedi.

Ak tamyň sözçüsi Robert Gibsiň aýtmagyna görä, ýurduň prezidenti Owganystana goşmaça 40 müň esgerden ybarat goşuny iberip-ibermezlik baradaky karara geljek hepdäniň başynda gelmegi mümkin.
XS
SM
MD
LG