Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýuanyň ýewro gatnaşykda tizara kursuny üýtgetmek barada çykyş edildi


Ýewropanyň maliýe edaralarynyň ýolbaşçylary hytaý puly ýuanyň ýewro gatnaşykda tizara kursuny üýtgetmek barada düýn çykyş etdiler.

Çagyryş Hytaý-Ewrobileleşik sammitiniň açylyşynyň öň ýany Hytaý hökümetiniň başlygy Wen Szýabao gönükdirildi.

Soňky aýlar ýewro gatnaşykda amerikan dollarynyň kursunyň pese gaçmagy bilen bir hatarda ýuany-da aşaklady.

Bu ýagdaý dünýä bazarynda hytaý haryt öndürijilerine artykmaçlyk berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG