Sepleriň elýeterliligi

Ýuanyň ýewro gatnaşykda tizara kursuny üýtgetmek barada çykyş edildi


Ýewropanyň maliýe edaralarynyň ýolbaşçylary hytaý puly ýuanyň ýewro gatnaşykda tizara kursuny üýtgetmek barada düýn çykyş etdiler.

Çagyryş Hytaý-Ewrobileleşik sammitiniň açylyşynyň öň ýany Hytaý hökümetiniň başlygy Wen Szýabao gönükdirildi.

Soňky aýlar ýewro gatnaşykda amerikan dollarynyň kursunyň pese gaçmagy bilen bir hatarda ýuany-da aşaklady.

Bu ýagdaý dünýä bazarynda hytaý haryt öndürijilerine artykmaçlyk berdi.
XS
SM
MD
LG