Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aktýor Tihonow 82 ýaşynyň içinde aradan çykdy


Anna güni orsýetli belli aktýor Wýaçeslaw Tihonow 82 ýaşynyň içinde Moskwada aradan çykdy. Ol ýürek agyry keselinden ejir çekýärdi diýip, “Interfaks” habar agentligi aýdýar.

Tihonow “Baharyň on ýedi pursaty”, “Gara gulakly ak Bim” atly kinolarda baş rollarda oýnapdy. Şol filmler türkmen tomaşaçylaryna hem ýakyndan tanyşdyr.

Tihonow “Baharyň on ýedi pursatynda” sowet içalysy Maksim Maksimowiç Isaýewiň ýa-da Ştirlisiň roluny ussatlyk bilen oýnapdy. Bu film ençeme gezek türkmen tomaşaçylaryna görkezildi.

Tihonow türkmen kino sungatynyň gowy dostlaryndan biridi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG