Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pitne ýyl dönümine 6 müň polis gözegçilik eder


Afinada 15 ýaşly oglanyň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilmeginiň birinji ýyl dönüminde bolmagy mümkin gozgalaňa garşy durmak üçin 6 müňden gowrak polis toplandy.

Anarhist ýaşlar diýip güman edilýän topar anna güni Afinada hem Korins şäherinde polis nyşanalaryna hüjüm etdi.

Geçen ýyl Aleksandros Grigoropulasyň ölüminden soň turan pitne Ýunanaystanda iki hepde gowrak dowam etdi.
XS
SM
MD
LG