Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda daşary ýurtlular agyr ýitgi çekýär


Owganystanda soňky 24 sagatda daşary ýurtly esgerler we graždanlar agyr ýitgi çekdiler. 4 esger, bir žuranlist Kandagar welaýatynda ýol ýakasynda goýlan bombanyň partlamasyndan wepat boldy. Olaryň hemmesi kanadaly.

Biraz ozal Host welýatynda harby bazada bir janyndan geçeniň özüni partlatmagy netijesinde 8 amerikaly öldi.

Şularylykda NATO halkara güýçleriniň hepde ahyryndaky hüjümde 10 graždany, şol sanda çagalary öldürendigi baradaky owgan raportyny sorag astyna aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG