Sepleriň elýeterliligi

Owganystanda daşary ýurtlular agyr ýitgi çekýär


Owganystanda soňky 24 sagatda daşary ýurtly esgerler we graždanlar agyr ýitgi çekdiler. 4 esger, bir žuranlist Kandagar welaýatynda ýol ýakasynda goýlan bombanyň partlamasyndan wepat boldy. Olaryň hemmesi kanadaly.

Biraz ozal Host welýatynda harby bazada bir janyndan geçeniň özüni partlatmagy netijesinde 8 amerikaly öldi.

Şularylykda NATO halkara güýçleriniň hepde ahyryndaky hüjümde 10 graždany, şol sanda çagalary öldürendigi baradaky owgan raportyny sorag astyna aldy.
XS
SM
MD
LG