Sepleriň elýeterliligi

Gaza kömek konwoýy tranzit üçin Siriýa ugrady


Gaza zolagyna ugradylan halkara kömek konwoýy ýene-de öz ýoluny dowam etdirýär.

Müsür resmileri Gyzyl deňiz arkaly getirilýän 15 maşyn ýükli halkara ynasanperwerlik kömegini geçirmekden boýun gaçyrdy.

Muňa derek, müsürliler bu konwoýyň Ortaer deňiz ýollaryny ulanmagyny isleýärler. Palestina indi bu konwoýyň Siriýanyň Latakiýa portuna tarap ugrandygyny aýdýar. Ol şol ýerden Müsüriň El Ariş portuna barar we Gaza geler.
XS
SM
MD
LG