Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Müsüriň serhetçilerine hüjüm edildi


Düýn Müsür bilen Palestinanyň Gaza sektorynyň serhedinde bolan çyknyşykda bir müsürli serhetçi heläk boldy. Wakada müsürlileriň we palestinlileriň birnäçesi ýaralandy.

Köp wagtdan bäri Ysraýyl tarapyndan daşarky dünýäden izolýasiýada saklanýan Gaza sektoryna şu hepde halkara aktiwistleriniň ýollan gumanitar ýardamlaryny geçirmekden Müsüriň ýüz öwürmegi bilen, serhet arada Musuriň serhetçileri bilen Gazanyň ýaşaýjylarynyň arasynda çaknyşyk ýüze çykdy.
XS
SM
MD
LG