Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ermeni sudy Türkiýe ylalaşygyna seredýär


Ermenistanyň Konstitusion sudy şu gün Türkiýe bilen gatnaşyk gurmak baradaky protokollaryň kanunylygyny seljermäge başlady.

Türkiýe hem Ermenistan okatýabr aýynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hem umumy serhetleri açmak barada iki protokola gol çekipdi.

Emma Ermenistan soňky hepdelerde türk parlamentiniň bu protokollary tassyklamazlygyndan barha kän lapykeç bolýandygyny aýtdy.

Ermenistanyň parlamenti hem heniz bu protokollary tassyk edenok.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG