Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lebap welaýatynyň käbir etraplaryna täze prokurorlar bellendi


Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen, 2-nji derejeli ýurist Gurbandurdy Suhanberdiýewiç Meläýew Lebap welaýatynyň harby prokurory wezipesine; 2-nji derejeli ýurist Serdar Gurbangulyýewiç Mälikgulyýew Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň prokurory wezipesine; 1-nji derejeli ýurist Jumanazar Ballyýew Lebap welaýatynyň Sakar etrabynyň prokurory wezipesine; 1-nji derejeli ýurist Täjimyrat Agamämmedow Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG