Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Işçiler başga ýere göçürilýär


Orsýetiň «Wedomosti» gazeti hökümetiň golaýda işsiz galan zawod işçileriniň ýüzlerçesini Samara oblastyndaky şäherden 2000 km daşlykdaky täze şähere göçürmegi planlaşdyrýarndygyny ýazýar.

Hökümet Orsýetiň bergä batan Awtowaz zawodynyň öňki işçilerini Tolýattiden Tihwin şäherine göçürmekçi bolýar.

Ol işçilere täze şäherde başga iş berler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG